Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2022

Anna Zittle: Moments and Memories through Music

Anna Zittle is a violinist,  a pianist, a mathematician, a teacher and a composer. This year, she serves as a Fulbright English Teaching Assistant at the oldest general education high school in the city of Pardubice, Gymnázium Dašická. Before her Fulbright grant began, Anna took a summer language course to learn the basics of Czech language. This course has certainly helped with basic communication and navigation in the host country, but her Czech language skills are far from fluency that one would need in order to communicate with Czech native speakers smoothly and free of the fear of miscommunication. Luckily, Anna possesses another language, a more universal one, that does not need any translation - music. She says that: "Once we start to play, I get lost in the connection we have when moving through the music." Her motivation to spend a year in the Czech Republic was to explore and experience the home country of Bedřich Smetana and Antonín Dvořák. Her Czech host school re

Pavel Ullmann: Architekt zoologických zahrad

Pavel Ullmann je architekt a vysokoškolský pedagog. Jeho specializací jsou zoologické zahrady. Působí jako jeden ze tří vedoucích architektů ateliéru AND a vede ateliér Základů architektonického navrhování na Fakultě architektury ČVUT. Navrhováním zoologických zahrad se věnuje již přes 25 let a o svých zkušenostech s často napínavým procesem tvorby životního prostředí pro zvířata vydal knihu Slon v architektuře. V roce 2004/2005 vyjel jako stipendista Humphrey Fellowship programu na Rutgers State University do New Yersey. Během pobytu v USA také pracoval v Bronx Zoo, tehdejší světové špičce v architektuře pavilonů pro zvířata. Z americké univerzity si mimo jiné přivezl přesvědčení, že „...ten, kdo umí něco konkrétního, může dobře učit to obecné,“ a po návratu do České republiky tak začal předávat své znalosti studentům na Fakultě architektury ČVUT.  S Pavlem Ullmannem hovořil Ladislav Loukota ze stránky  Vědátor . Rozhovor je sedmáctým dílem seriálu příběhů k 30. výročí Fulbrightovy k

Tomáš Kerepecký a Zuzana Kerepecká: Novomanželé za velkou louží

Tomáš Kerepecký je  doktorand v Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky. Zuzana je čerstvou absolventkou magisterského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vzali se v září roku 2021 a první rok manželství strávili ve Spojených státech amerických, konkrétně ve městě St. Louis ve státě Missouri, kde Tomáš jako stipendista Fulbright-Masarykova programu zpracovával biomedicínská data na univerzitě Washington University in St. Louis. Zuzana během pobytu pracovala na své diplomové práci, učila se na státnice, připojila se k pěveckému sboru v místním kostele a pracovala jako baristka ve Starbucks. Během deseti měsíců v USA společně poznali úchvatné přírodní úkazy Ameriky a lidi, ze kterých nejspíš budou přátelé na celý život. Před výjezdem - Pohled Tomáše Po svatbě jsme se přestěhovali do malého půdního bytu a i když to bylo jen na pár týdnů, strávil jsem hodně času na jeho zútulnění. Na Ústavu teorie informace a automatizace Akademie vě

Elizabeth Clifton: My Long Overdue Czech Trek

Elizabeth Clifton is a behavioral ecologist who studies termites. Why termites? They are interesting, social, extremely important, but also vulnerable. During the academic year of 2021/2022, Elizabeth spent five months studying the evolution of termite weapons at the Faculty of Tropical AgriSciences of the Czech University of Life Sciences in Prague. Elizabeth loves traveling. The idea to study termites in the Czech Republic sparked during her conversation with another expert on termite behavior, Dr. Jan Šobotník, an Associate Professor at the Czech University of Life Sciences in Prague. They originally met at a week-long termite course in Fort Lauderdale, Florida. Their shared scientific interest led to a field trip studying termites in Cameroon, Africa. Last year, they agreed on performing lab work in Dr. Šobotník’s lab in Prague. Five months after her return to the U.S., specifically to the Department of Ecology and Evolutionary Biology at The University of Connecticut, Elizabeth sh

Eva Chodějovská: First in Flight

Eva Chodějovská je historička, archivářka a editorka. Věnuje se především historické kartografii a geografii, dějinám měst a urbanismu, kulturním dějinám raného novověku (konkrétně dějinám cestování) a česko-italským stykům v raném novověku. Absolvovala obory Archivnictví a pomocné vědy historické a Historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí jako odborná pracovnice v Moravské zemské knihovně. Vydala řadu odborných publikací a knih, za kritickou edici cestovního deníku Heřmana Jakuba Černína z konce 17. století získala v roce 2014 ocenění Magnesia Litera. Momentálně působí jako stipendistka Fulbrightova programu na Duke University ve státě Severní Karolína. Během sedmiměsíčního studijního pobytu na Department of Art, Art History & Visual Studies se věnuje dějinám sběratelství map a možnostem prezentace rozsáhlých mapových souborů veřejnosti. Do USA vyjela společně s manželem a třemi dětmi. Život v Severní Karolíně je bez auta téměř nepředstavitelný. Tento fa

Michal Rataj: Pečujme o citlivost lidského ucha

Michal Rataj je hudební skladatel. Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a skladbu na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění u Ivana Kurze a Milana Slavického. Ve studiích pokračoval ve Velké Británii, v Německu a v USA a v roce 2006 obhájil na pražské HAMU disertační práci zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. V roce 2007/2008 strávil osm měsíců na University of California, Berkeley v Sanfranciském zálivu jako stipendista Fulbrightova programu. Pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu v oblasti radioartu a rozhlasových her a byl členem mezinárodní producentské skupiny EBU Ars Acustica. Spoluzaložil pořad Radioateliér Českého rozhlasu Vltava a vytvořil internetový portál rAdioCUSTICA zaměřený na mapování současné domácí scény akustických umění. Jeho autorské i kolektivní práce uspěly v domácích i zahraničních přehlídkách. Od roku 2014 spolupracuje s Českým rozhlasem externě. Je autorem převážně elek

Sean McAneny: When Will I Be back?

Sean McAneny is a legal assistant in Western New York. He taught English at the only Military High School in the Czech Republic for the last year, located in Česká Třebová. On average, 150 young Americans apply annually to assist with teaching English at Czech high schools. Only about 30 of those applicants end up getting the opportunity . They know in advance that neither Prague nor Brno will be their final host destinations. Most of them are heading to smaller towns, at schools where students are less exposed to native English-speakers. After his 10-month Fulbright grant, Sean reflects on this policy, highlighting the “range of experiences that are not cosmopolitan but distinctly Czech.” In addition, he recounts lessons that he had experienced during his time in the Czech Republic. Being placed in an “outdoorsman’s paradise,” Sean spent lots of time hiking in the countryside, exploring the “slower pace of life,” a common observation of American expats living in Europe. In the end, Se

Marek Joukal: Anatomie byla a je základ medicíny

Marek Joukal je přednostou Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zabývá se novými způsoby léčby bolesti. Anatomie byla v první ročníku medicíny jeho nejoblíbenějším předmětem. Během studia začal v Anatomickém ústavu působit jako asistent a vedle vědecké činnosti také učil. V akademickém roce 2017/2018 získal Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře, a strávil tak šest měsíců na University of Minnesota v metropolitní oblasti měst Minneapolis a Saint Paul, přezdívané "Twin Cities." Díky zahraniční zkušenosti poznal odlišný způsob výuky anatomie. Zatímco u nás se učí podle jednotlivých orgánových systémů, v USA a ve Velké Británii postupují podle částí lidského těla. Dnes na své fakultě kombinuje oba přístupy a odezva od studentů je velmi kladná. V roce 2021 dokonce se svým týmem získal Cenu rektora MU za inovace v oblasti výuky.  S Markem Joukalem hovořil Ladislav Loukota ze stránky  Vědátor . Rozhovor je patnáctým dílem seriálu příběhů k 30. výročí Ful