Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2013

Martina Novotná: Komunitní školy aneb zkušenost ze Spojených států

Na jaře loňského roku jsem díky získání Fulbright - Masarykova stipendia měla možnost pobývat tři měsíce ve Spojených státech na stáži v neziskové organizaci Koalice pro komunitní školy . V Evropě je hnutí komunitních škol již řadu let na vzestupu a jeho hlavním cílem je oživení místní komunity – městské čtvrtě nebo vesnické obce. Škola se znovu má stát centrem místního dění tak, jak tomu bývalo kdysi před tím, než komunismus uzavřel školy ve státem řízených kurikulích. Ve Spojených státech je oživení místní komunity až na dalším místě za hlavním úkolem komunitní školy, kterým je pomoc co nejvíce studentům tak, aby uspěli akademicky, což výrazně zlepšuje jejich šance na kariérní uplatnění a lepší životní podmínky. A svou roli v pomoci studentům hrají vedle školy samotné právě i její vnější vztahy – s rodiči, ale také s širší komunitou. Existuje totiž mnoho objektivních příčin, které ztěžují miliónům amerických dětí proces vzdělávání. Výstižně to shrnula paní Rebeca Mieliwocki,