Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2012

Emma McCullough: Emma's Christmas in Prague

…and boy oh boy, am I excited! I know I spent a long time last week explaining why Thanksgiving was my favorite holiday…but Christmas has a lot going for it, too! My apartment is starting to look rather festive: I have some cute heart-shaped lights hanging in the door to the kitchen, some good Christmas candle action going on, and I bought a really cheap clear glass bowl at Tesco last weekend that is currently holding some of the ornaments that I bought. I haven’t got a Christmas tree, yet, but when I do and it is decorated I’ll post some pictures of the apartment all decked out. One of the awesome things about being in Europe for Christmas is the Christmas markets. You’d think Americans, masters of all things commercial, would have caught on to this by now, but I guess since we don’t have charming squares to host the markets, they haven’t migrated across the Atlantic, yet. Anyway, if you haven’t experienced central Europe at Christmas, yet you still have two weeks befo

Jeff Smith: Hostující profesor z USA na Filozofické fakultě OU

Profesor Jeff Smith je absolventem doktorského studia amerikanistiky a mediálních studií na Chicagské univerzitě. Od roku 1999 přednáší na University of Southern California v Los Angeles, kde se věnuje výuce komunikačních strategií, veřejného vystupování, komunikace s médii a negociace. V minulosti přispíval komentáři o mezinárodní politice, médiích a vzdělávání do předních amerických deníků včetně Los Angeles Times a Chicago Tribune. Je autorem dvou knih, jmenovitě Unthinking the Unthinkable: Nuclear Weapons and Western Culture (1989) a The Presidents We Imagine: Two Centuries of White House Fictions on the Page, on the Stage, Onscreen, and Online (2009), které vyšly v prestižních univerzitních vydavatelstvích. V letech 1983-1999 se profesor Smith věnoval mimo jiné režisérské, scénáristické a producentské činnosti. V tomto akademickém roce, díky stipendiu Fulbrightovy komise, hostuje na katedře anglistiky a amerikanistiky FF OU . Otázky kladl, odpovědi zaznamenal a přeložil český

Pavel Zahrádka: Letní institut o americké kultuře a společnosti

Pobyt na letním institutu o americké kultuře a společnosti na New York University v roce 2012 byl pro mne velmi inspirativní a přínosný. Pozitiva pobytu prostupovala několika oblastmi. Vyzdvihl bych ty následující . Profesionální organizace a organizátoři – od začátku po konec pobytu bylo o nás skvěle postaráno; mezinárodní tým účastníků se mohl proto plně věnovat studiu americké kultury, vlastní badatelské práci či sběru podkladů pro výuku o americké společnosti a kultuře po svém návratu na domovskou univerzitu. Plně profesionalizovaný tým organizátorů zajišťoval hladký průběh výuky, doprovodného programu, cestování a nutných administrativních úkonů (registrace na univerzitě, zřízení bankovního účtu apod.) Mezinárodní tým účastníků , vybraných reprezentantů zahraničních univerzit z celého světa – Učili jsme se nejen během přednášek a diskusí pozvaných hostů, ale také především sami od sebe, např. jsme srovnávali a diskutovali naše náhledy na americkou kulturu a kontroverzní tém

Andrea Hoffmannová: Letní institut "Současná americká literatura" na University of Louisville

Působím jako odborná asistentka na UP v Olomouci v oboru britská a americká literatura. Fulbrightovo stipendium bylo pro mne vždy prestižní záležitostí a velkým snem a tak jsem se tento akademický rok rozhodla, že jako čerstvá doktorka zkusím své štěstí a přihlásím se. Institut věnovaný současné americké literatuře byl pro mne jasnou volbou. V polovině dubna jsem již ani nedoufala, že bych byla vybrána mezi osmnáct účastníků, ale stalo se a o měsíc později jsem již seděla v letadle směr Louisville v Kentucky, kde se velká část programu odehrávala. Tušila jsem předem, že se pro mne tato cesta stane životním zážitkem a ve svém očekávání jsem se nezklamala. Kromě seminářů s kolegy z louisvillské univerzity jsme měli tu čest setkat se s proslulými profesory z prakticky celých Spojených států. Univerzita Louisville se může pochlubit krásnou knihovnou plnou užitečných primárních i sekundárních zdrojů, které nám byly během našeho pobytu plně k dispozici, a tak sloužila  mnohým z n