Přeskočit na hlavní obsah

Andrea Hoffmannová: Letní institut "Současná americká literatura" na University of LouisvillePůsobím jako odborná asistentka na UP v Olomouci v oboru britská a americká literatura. Fulbrightovo stipendium bylo pro mne vždy prestižní záležitostí a velkým snem a tak jsem se tento akademický rok rozhodla, že jako čerstvá doktorka zkusím své štěstí a přihlásím se. Institut věnovaný současné americké literatuře byl pro mne jasnou volbou.

V polovině dubna jsem již ani nedoufala, že bych byla vybrána mezi osmnáct účastníků, ale stalo se a o měsíc později jsem již seděla v letadle směr Louisville v Kentucky, kde se velká část programu odehrávala. Tušila jsem předem, že se pro mne tato cesta stane životním zážitkem a ve svém očekávání jsem se nezklamala. Kromě seminářů s kolegy z louisvillské univerzity jsme měli tu čest setkat se s proslulými profesory z prakticky celých Spojených států. Univerzita Louisville se může pochlubit krásnou knihovnou plnou užitečných primárních i sekundárních zdrojů, které nám byly během našeho pobytu plně k dispozici, a tak sloužila  mnohým z nás jako místo pro studium, ke čtení zadaných knih a pro náš vlastní výzkum. 

Za akademickým programem nezaostával ani ten společenský, to vše za neustálého opečovávání louisvillského týmu tak, aby nám během seminářů, exkurzí i volného času nic nechybělo. 

Poznávací cesty byly bezesporu nejzajímavější část programu. Společně jsme kromě města Louisville a jeho okolí navštívili National Underground Railway Station v Ohiu, muzeum věnované otroctví, dále pak Mammoth Cave, největší jeskynní komplex na světě, a také Washington D.C. K mým nejkrásnějším zážitkům bezesporu patřila devítidenní návštěva San Francisca a Santa Fe, ve kterém jsme se dokonce setkali se čtyřmi spisovateli, jejichž dílům jsme se na seminářích věnovali, a měli tak možnost promluvit si o nich přímo s jejich autory a také se ve volných chvílích zpřátelit.

Foto před muzeem amerických Indiánů, Washington D.C.

Foto před muzeem amerických Indiánů, Washington D.C.

Během šesti velmi nabitých týdnů jsem poznala poměrně rozličné části Spojených států, jejich kulturu, literaturu, univerzitní systém i život obyčejných Američanů. Semináře věnované konkrétním literárním dílům spolu s poznávacími cestami byly naplánovány tak, aby účastníkům co nejefektivněji představili současnou americkou kulturu a společnost v její rozmanitosti a komplikovanosti. Mohu s radostí konstatovat, že tento byl cíl organizátorů úspěšně naplněn a cesta se pro mne stala inspirací v mém dalším pedagogickém působení i výzkumu. Na institut jsem jela vybavena teoretickými znalostmi o zemi a její kultuře a odjížděla s pravou americkou zkušeností, kterou bych nevyčetla ani z té nejlepší knihy. 

Kromě Spojených států jsem poznala také mentality zástupců ostatních sedmnácti zemí, kteří se spolu se mnou institutu zúčastnili a mohu hrdě konstatovat, že mám nyní na každém světovém kontinentě alespoň jednoho přítele, který se mnou krom zážitků sdílí lásku k literatuře a také představuje potenciálního vědeckého partnera v mém budoucím výzkumu. Jsem příjemně překvapena, že jsme s většinou kolegů stále v kontaktu.

Skupinové foto účastníků, San Francisco

Skupinové foto účastníků, San Francisco

Kdybych měla jmenovat člověka, kterého jsem během institutu poznala nejvíce, budu to já samotná. V každodenní pedagogické a výzkumné práci se díky rostoucí byrokracii, počtu odučených hodin a neustálého podfinancovávání občas ztrácí smysl všeho úsilí. Ten se mi však podařilo ve Spojených státech znovu nalézt a dokonce i posilít, stejně tak jsem nalezla cestu zpět k vlastní umělecké tvorbě. Účast na institut se tak pro mne stala krásným vyústěním mého profesního i osobního snažení. Letní institut bych doporučila každému, kdo se zajímá o současnou literaturu i americkou kulturu. Během šesti týdnů institutu je pozná tak, jak by je nikdy nepoznal, a to díky skvělým organizátorům ve Spojených státech i v naší zemi. Bylo pro mne ctí reprezentovat Českou republiku a Univerzitu Palackého v mezinárodním akademickém prostředí a velmi si této příležitosti vážím.