Přeskočit na hlavní obsah

Petra Winnette: Největší výzva v mém oboru je poznání, jak činnost mozku souvisí s chováním

Petra Winnette je vědkyně v oboru
psychologie a psychopatologie a zabývá se sociálním vývojem dětí. Je také pedagožka a psychoterapeutka. V roce 2003 založila institut rodinné péče Natama, který dodnes vede. Institut nabízí kvalitní péči dětem, které na začátku života zažily opuštění nebo ztrátu a vyrůstají v náhradní rodinné péči. Dále také poskytuje poradenství budoucím náhradním rodičům, diagnostiku dětí, terapeutickou pomoc a sociální pomoc o oblasti ochrany dětí. Petra Winnette v akademickém roce 2017/2018 strávila čtyři měsíce jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Inspirovaná zahraniční zkušeností v roce 2018 založila v Natamě laboratoř zaměřenou na vývojovou neurovědu a psychologii, tzv. Winnette Lab. Každoročně navíc nakladatelství Natama vydává „Almanach o dětech a lidech, věda do kapsy“ s cílem zprostředkovat vědecké poznání rodičům a pečovatelům  

Text s Petrou Winnette vznikl ve spolupráci s Ladislavem Loukotou ze stránky Vědátor a je devatenáctým dílem seriálu příběhů k 30. výročí Fulbrightovy komise. Videozáznamy najdete začátkem každého měsíce na našem YouTube kanále a Facebooku. V pátek Vám přinášíme částečný přepis rozhovorů zde na blogu.

Neurověda se zabývá tím, jak souvisí činnost mozku s chováním. Lidský mozek je fascinující zařízení, které zvládá obrovské množství aktivit a činností, aniž bychom si byli většiny jeho práce vědomi. Mozek a jeho činnost je za tím, kým jsme. Jakkoliv neurověda dělá rychlé pokroky a objevuje zákonitosti a principy fungování mozkových center, vytváření a propojení nervových sítí a koordinace těchto činností, v řadě oblastí jsme teprve na začátku. Pro mne osobně patří k nezajímavějším tématům činnost paměťových systémů a význam paměti pro sociální vývoj a fungování v dospělosti, a psychoterapii dětí i dospělých.

Foto: Lidský mozek, podélný řez, Zuckerman Institute, Kolumbijská univerzita, 2022.  

Institut Natama
Institut rodinné péče Natama jsem založila s podporou dalších kolegů v roce 2003. Institut Natama byl od počátku projektem zaměřeným na vytvoření pilotního modelu, který by v České republice ukázal moderní péči o ohrožené děti a vědecky podložené služby v oblasti náhradní rodinné péče.
Od roku 2004 rozvíjíme činnost a praxi ve třech hlavních odděleních. 1. Vyhledávání, posouzení a příprava náhradních rodičů pro opuštěné děti. 2. Poradna a terapeutické oddělení zaměřené na děti a dospělé s adverzními dětskými zkušenostmi, jako je opuštění, pobyt v ústavní péči, zanedbávání, zkušenost s týrajícím chováním v rodině. 3. Vzdělávání a předávání odborných znalostí a zkušeností, publikační činnost. V naší klinické praxi jsme od roku 2004 poskytli odborné služby tisícům klientů, rodinám, rodičům a dětem. Od roku 2018 také v Natamě funguje laboratoř zaměřená na sociální vývojovou neurovědu a psychologii (Winnette Lab). Vznik laboratoře byl významně inspirován mým pobytem na Kolumbijské universitě v New Yorku jako Fulbright visiting scholar v roce 2017/2018.

Foto: Petra Winnette při zkušební funkční magnetické rezonanci (fMRI) pro zkoumání dětského mozku a chování, Kolumbijská univerzita, New York, 2022.

Cíle a výzvy
Institut rodinné péče Natama (www.natama.cz) je odborné moderní pracoviště. Od založení považujeme za jeden z našich hlavních cílů šířit vědecké poznatky v oboru péče o děti a rodiny v České republice. Intenzivně se zaměřujeme na vzdělávání, publikační činnost, účast na konferencích a sdílení vědy a dobré praxe. Jedním z výstupů mého Fulbright stipendia je publikace neurovědecky zaměřených odborných článků o vývojové psychologii, které každoročně vycházejí v nakladatelství Natama Publishing v edici Almanach o dětech a lidech, věda do kapsy (The Guide). Snažíme se, aby tyto články formou „accessible science“ (dostupná věda) nabídly most mezi současnou vědou a praxí, či vědou a vzděláním rodičů a pečovatelů.

Dalším příkladem je téma zlepšení péče o ohrožené děti v ČR. Dlouhodobě věnujeme tématu umisťování malých dětí v kojeneckém věku do ústavních zařízení na dlouhou dobu několika měsíců nebo i let. Vývojová psychologie i neurověda opakovaně prokázaly, že taková zkušenost v raném dětství může velmi vážně negativně ovlivnit další vývoj dítěte, zejména jeho sociální fungování během celého života. Tyto děti trpí často afektivní dysregulací, poruchami chování, zásadními obtížemi v blízkých vztazích. V České republice navzdory těmto poznatkům je nadále praxe kojeneckých ústavů v různých podobách udržována. Je velkou výzvou tuto politiku a praxi v Česku změnit.

Foto: Kolumbijská univerzita, New York, 2022. 

Pobyt v USA jako Fulbright visiting scholar/researcher
V roce 2017 jsem obdržela Fulbright-Masarykovo stipendium od Fulbrightovy komise v Praze a na pozvání profesorky Nim Tottenham z Kolumbijské university (Columbia University – CU) jsem se stala na čtyři měsíce součástí její Developmental Affective Neuroscience Laboratoře (DANL). Měla jsem možnost spolupracovat na jejích výzkumech, navázat kontakty s dalšími profesory, navštěvovat přednášky předních světových neurovědců a psychologů. Péče pracovníků Fulbrightovy komise byla příkladná, podporující a spolehlivá. Díky prvnímu pobytu jsem zahájila práci na unikátním výzkumu sociálního vývoje dětí, který právě dokončujeme. A v roce 2022 jsem dostala pozvání od profesorky Tottenham k druhému pobytu jako visiting scholar/researcher na CU, který byl opět nesmírně přínosný. Za možnost studovat a spolupracovat s Kolumbijskou universitou, kterou mi stipendium Fulbrightovy komise umožnilo, jsem velice vděčná a považuji ji za jeden z obratníků ve své odborné kariéře.

Foto: Petra Winnette před Metropolitan Museum of Art, New York, 2022. 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Czech Prom Season: A Story of a Feathered Raffle Win

Authors: Griffin Trau, Katie Winner, Alanna Powers (current Fulbright ETAs) If you’re an American, chances are we all had similar prom experiences in high school. Usually a few weeks before graduation, boys ask girls to the prom. Girls buy a fancy dress, and boys a nice suit with a matching tie. Prom night consists of about an hour of picture taking with your date and friend group, followed by a ride to prom in a nice car or a limo. The dance itself is about three hours long, and the only people in attendance are typically students at the school with a handful of teacher chaperones. After prom ends, around 10 or 11 p.m., all the students leave and go their separate ways for the night, usually to a post-prom hang out. After attending six (and counting!) Czech proms, I can confidently state that Czech proms are nothing like American proms. At all. My school, Střední Škola Informatiky a Služeb, is a technical school with seven different concentrations of study. Of these seven, s

Pranav Kakulamarri: Say Less

Pranav Kakulamarri is an English Teaching Assistant. He currently teaches English at Gymnázium Tišnov. His host town of 10 000 is located 22 kilometers north-east of Brno. In August 2022, Pranav arrived in the Czech Republic with a BS in Neuroscience from the University of Alabama at Birmingham, a life-long passion for chess and a future plan to become a physician after his 10-month adventure in the Czech Republic. With experience as a chess instructor, a reading tutor and a researcher, he had some pedagogy skills, but no prior classroom experience. Today, Pranav is the Tišnov celebrity - he was featured in the town's paper, people greet him in the streets and strangers initiate conversations with him on train or bus, starting with: "I know you, you were in the town's paper." What is Pranav's magic? Natural charisma, positive attitude, disarming smile, and his ability to listen to others. “What is happiness and how does it differ within a culture? Why does one liv

Katherine Pérez Rivera: Beyond science - collaboration, engagement, and identity

Katherine X. Pérez Rivera is an environmental scientist. She came to the Czech Republic in September 2021 to study carbon dynamics in Czech streams impacted by acid rain. Katherine's host institution was the Czech Geological Survey located in Prague, but she spent many days and nights collecting samples and data in the Slavkov Forest, a sparsely inhabited protected landscape area, located in Karlovy Vary Region, famous for its spa towns. During her year-long Fulbright adventure, Katherine had to conduct fieldwork during the winter for the first time in her life. As someone born and raised in Puerto Rico, adjusting to Czech winter temperatures, hiking in a deserted forest covered by snow and wearing snowshoes was a life-changing experience. "Becoming a Fulbrighter permitted me to connect with others beyond my science and field of study. These connections were rooted in the core of our identities, who we are and what matters to us," reflects Katherine when adjusting back to