Přeskočit na hlavní obsah

Petra Winnette: Největší výzva v mém oboru je poznání, jak činnost mozku souvisí s chováním

Petra Winnette je vědkyně v oboru
psychologie a psychopatologie a zabývá se sociálním vývojem dětí. Je také pedagožka a psychoterapeutka. V roce 2003 založila institut rodinné péče Natama, který dodnes vede. Institut nabízí kvalitní péči dětem, které na začátku života zažily opuštění nebo ztrátu a vyrůstají v náhradní rodinné péči. Dále také poskytuje poradenství budoucím náhradním rodičům, diagnostiku dětí, terapeutickou pomoc a sociální pomoc o oblasti ochrany dětí. Petra Winnette v akademickém roce 2017/2018 strávila čtyři měsíce jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Inspirovaná zahraniční zkušeností v roce 2018 založila v Natamě laboratoř zaměřenou na vývojovou neurovědu a psychologii, tzv. Winnette Lab. Každoročně navíc nakladatelství Natama vydává „Almanach o dětech a lidech, věda do kapsy“ s cílem zprostředkovat vědecké poznání rodičům a pečovatelům  

Text s Petrou Winnette vznikl ve spolupráci s Ladislavem Loukotou ze stránky Vědátor a je devatenáctým dílem seriálu příběhů k 30. výročí Fulbrightovy komise. Videozáznamy najdete začátkem každého měsíce na našem YouTube kanále a Facebooku. V pátek Vám přinášíme částečný přepis rozhovorů zde na blogu.

Neurověda se zabývá tím, jak souvisí činnost mozku s chováním. Lidský mozek je fascinující zařízení, které zvládá obrovské množství aktivit a činností, aniž bychom si byli většiny jeho práce vědomi. Mozek a jeho činnost je za tím, kým jsme. Jakkoliv neurověda dělá rychlé pokroky a objevuje zákonitosti a principy fungování mozkových center, vytváření a propojení nervových sítí a koordinace těchto činností, v řadě oblastí jsme teprve na začátku. Pro mne osobně patří k nezajímavějším tématům činnost paměťových systémů a význam paměti pro sociální vývoj a fungování v dospělosti, a psychoterapii dětí i dospělých.

Foto: Lidský mozek, podélný řez, Zuckerman Institute, Kolumbijská univerzita, 2022.  

Institut Natama
Institut rodinné péče Natama jsem založila s podporou dalších kolegů v roce 2003. Institut Natama byl od počátku projektem zaměřeným na vytvoření pilotního modelu, který by v České republice ukázal moderní péči o ohrožené děti a vědecky podložené služby v oblasti náhradní rodinné péče.
Od roku 2004 rozvíjíme činnost a praxi ve třech hlavních odděleních. 1. Vyhledávání, posouzení a příprava náhradních rodičů pro opuštěné děti. 2. Poradna a terapeutické oddělení zaměřené na děti a dospělé s adverzními dětskými zkušenostmi, jako je opuštění, pobyt v ústavní péči, zanedbávání, zkušenost s týrajícím chováním v rodině. 3. Vzdělávání a předávání odborných znalostí a zkušeností, publikační činnost. V naší klinické praxi jsme od roku 2004 poskytli odborné služby tisícům klientů, rodinám, rodičům a dětem. Od roku 2018 také v Natamě funguje laboratoř zaměřená na sociální vývojovou neurovědu a psychologii (Winnette Lab). Vznik laboratoře byl významně inspirován mým pobytem na Kolumbijské universitě v New Yorku jako Fulbright visiting scholar v roce 2017/2018.

Foto: Petra Winnette při zkušební funkční magnetické rezonanci (fMRI) pro zkoumání dětského mozku a chování, Kolumbijská univerzita, New York, 2022.

Cíle a výzvy
Institut rodinné péče Natama (www.natama.cz) je odborné moderní pracoviště. Od založení považujeme za jeden z našich hlavních cílů šířit vědecké poznatky v oboru péče o děti a rodiny v České republice. Intenzivně se zaměřujeme na vzdělávání, publikační činnost, účast na konferencích a sdílení vědy a dobré praxe. Jedním z výstupů mého Fulbright stipendia je publikace neurovědecky zaměřených odborných článků o vývojové psychologii, které každoročně vycházejí v nakladatelství Natama Publishing v edici Almanach o dětech a lidech, věda do kapsy (The Guide). Snažíme se, aby tyto články formou „accessible science“ (dostupná věda) nabídly most mezi současnou vědou a praxí, či vědou a vzděláním rodičů a pečovatelů.

Dalším příkladem je téma zlepšení péče o ohrožené děti v ČR. Dlouhodobě věnujeme tématu umisťování malých dětí v kojeneckém věku do ústavních zařízení na dlouhou dobu několika měsíců nebo i let. Vývojová psychologie i neurověda opakovaně prokázaly, že taková zkušenost v raném dětství může velmi vážně negativně ovlivnit další vývoj dítěte, zejména jeho sociální fungování během celého života. Tyto děti trpí často afektivní dysregulací, poruchami chování, zásadními obtížemi v blízkých vztazích. V České republice navzdory těmto poznatkům je nadále praxe kojeneckých ústavů v různých podobách udržována. Je velkou výzvou tuto politiku a praxi v Česku změnit.

Foto: Kolumbijská univerzita, New York, 2022. 

Pobyt v USA jako Fulbright visiting scholar/researcher
V roce 2017 jsem obdržela Fulbright-Masarykovo stipendium od Fulbrightovy komise v Praze a na pozvání profesorky Nim Tottenham z Kolumbijské university (Columbia University – CU) jsem se stala na čtyři měsíce součástí její Developmental Affective Neuroscience Laboratoře (DANL). Měla jsem možnost spolupracovat na jejích výzkumech, navázat kontakty s dalšími profesory, navštěvovat přednášky předních světových neurovědců a psychologů. Péče pracovníků Fulbrightovy komise byla příkladná, podporující a spolehlivá. Díky prvnímu pobytu jsem zahájila práci na unikátním výzkumu sociálního vývoje dětí, který právě dokončujeme. A v roce 2022 jsem dostala pozvání od profesorky Tottenham k druhému pobytu jako visiting scholar/researcher na CU, který byl opět nesmírně přínosný. Za možnost studovat a spolupracovat s Kolumbijskou universitou, kterou mi stipendium Fulbrightovy komise umožnilo, jsem velice vděčná a považuji ji za jeden z obratníků ve své odborné kariéře.

Foto: Petra Winnette před Metropolitan Museum of Art, New York, 2022. 

Populární příspěvky z tohoto blogu

Saemyi, Anna, Maddie & Madison: Světlá nad Sázavou Project Day

Anna, Maddie, Saemyi and Madison arrived in the Czech Republic in August 2021 to assist with English language education at Czech high schools in Litomyšl, Kolín, Světlá nad Sázavou and Jaroměř as Fulbright grantees. All of them met for the first time at the in-country training that the Fulbright Commission hosted during the last week of August at Castle Liblice, located about 30 miles North of Prague. The training for the 33 English Teaching Assistants who are currently placed at high schools all over the Czech Republic took five days. For the last two days, Czech high school teachers, who serve as mentors of Fulbright ETAs during their whole 10-month stay joined as well. To encourage communication and cooperation among grantees and teachers placed nearby, all American grantees and their Czech hosts were grouped into so-called “nests.” Some nests are nice and tight, with grantees located within 30 minutes away of each other, while other grantees have to travel a bit more. Looking at th

ETA Spotlight Interview: Kelsey Gerbec

by Sinia Amanonce Kelsey Gerbec Kelsey Gerbec is a 22-year-old, Indiana University graduate who has spent time teaching English in Peru and Rwanda. This year, she is continuing her experience with international education by serving as an English Teaching Assistant in Litomyšl, Czech Republic. Read below to find out what Kelsey has to say about language education and acquisition, conquering imposter syndrome, and her experience introducing the Cha Cha slide to Czech teens. Fast Facts Hometown: Geneva, Illinois Age: 22 College, Major/Minor: Indiana University, Secondary Math Education/ Spanish and International and Comparative Education School in the Czech Republic: Gymnázium A. Jiráska Litomyšl Favorite Czech word and food: “Oh! Svíčková! I don’t know if that counts as a word because it is food, but it is my favorite Czech food.” Favorite Quote: “Keep moving forward” - Walt Disney. Please, tell me about yourself. I am from the Chicago suburbs and I went to Ind

Muriel Unseth: Emil Zátopek’s Philosophy of Hard Work in Unfavorable Conditions

Muriel Unseth is an English Teaching Assistant, a literature and poetry enthusiast and a marathon runner. Since September 2021, she has been teaching English at Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, in a town of 16 000, located in the Beskydy Mountains. From the main square in Rožnov, one can take a well-marked 6-mile trail or run to the top of the mountain Radhošť, 1129 meters or 3704 feet above sea level. Even though Muriel was attracted to the Czech Republic mostly because of the country’s excellence in literature and poetry, throughout her grant period, she has discovered another less-known passion shared by many members of her community and that is running, especially trail-running in the countryside. Muriel did not have to wait for this revelation too long, as her mentor Kateřina invited her to see the movie “Zátopek” during Muriel’s first week in the Czech Republic. The story sparked an interest in discovering more about the life and heritage of this exceptional Czechoslovak athlete w