Přeskočit na hlavní obsah

Do USA odjede 35 stipendistů vládního Fulbrightova programu

V rámci Fulbrightova stipendijního programu financovaného českou a americkou vládou vyjede do USA v nadcházejícím akademickém roce 2016-17 35 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru. Účastníci programu budou díky podpoře česko-americké Fulbrightovy komise, která letos oslaví 25. výročí založení, pracovat na svých projektech na amerických univerzitách a ve výzkumných centrech. Po skončení pobytu se vrátí zpět na svá domovská pracoviště, kde své nově získané výsledky, zkušenosti a kontakty zúročí.

Mezi školami, kam čeští stipendisté míří, najdeme řadu vynikajících amerických vysokých škol, ať už se jedná o Yaleovu univerzitu, MIT, Rutgers, Texas A&M nebo prestižní kampusy University of California jako Berkeley nebo UCLA. Některé univerzity jako University of Michigan, Boston University, University of Indiana Bloomington, University of Nevada Reno, University of Kansas či Penn State budou dokonce hostit více českých stipendistů. Mezi hostitelskými státy vévodí Kalifornie, kde bude působit devět Čechů a Češek. Větší zastoupení, celkem čtyři osoby, najdeme také v Bostonu. Proti jiným rokům nemíří žádná velká skupina do obvykle populárního New Yorku. Letos jede do tohoto populárního města jen jeden český profesor, a to na letní institut amerických studií. Interaktivní mapu s profily stipendistů Fulbrightova program v roce 2016-17 najdete zde.

Mapa rozmístění českých stipendistů v USA v roce 2016-17 na http://bit.ly/1OxVHmx

„Letošní skupina stipendistů je skutečně velmi pestrá, co se týká i domovských českých institucí i oborů. Tradiční dominanci akademiků z Karlovy Univerzity a Akademie věd letos úspěšně narušila velká skupina stipendistů z Masarykovy univerzity v Brně. Jsme také rádi, že v podzimních a zimních výběrech uspělo mnoho uchazečů z dalších vysokých škol, ať už se jedná o Jihočeskou univerzitu, Slezskou univerzitu, Technickou univerzitu Liberec nebo Univerzitu Pardubice. O větší zapojení mimopražských škol a vědeckých pracovišť se snažíme dlouhodobě. V odjíždějící skupině stipendistů tak tvoří pražští stipendisté pouze zhruba polovinu,“ říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.

„Pestré je rovněž zastoupení oborů, které pokrývají různé specializace od filozofie a literatury až k počítačovým vědám a inženýrství. Bezkonkurenčně nejvíc jsou ale zastoupeny biologické obory, následované s odstupem sociologií. Celkově přírodovědné a technické obory, takzvané STEM, pokrývají asi polovinu rozdělených grantů,“ doplňuje Ripková.

V USA tak letos budou na výzkumném pobytu studenti doktorských programů jako molekulární bioložka Michaela Dvořáková z 2. lékařské fakulty UK na Indiana University v Bloomingtonu, matematik Filip Roskovec z MFF UK na University of Nevada v Renu nebo Milan Heczko, student Vysokého učení technického v Brně, který jede realizovat svůj výzkumný projekt na Ohio State University. Doktorandka Kateřina Strnadová z TU Liberec bude dalším pracovníkem známé Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, která bude v USA zkoumat možnosti výroby nanotextilií pro použití v lékařství.

V kategorii vědců se na Nova Southeastern University bude profesor biomedicíny Rudiger Ettrich zabývat strukturou proteinů a využití v prevenci chorob. Socioložka Lucie Jarkovská pojede na devět měsíců na University of Massachusetts, kde se bude věnovat tématu sexuální výchovy v kontextu střední Evropy. Profesor Tomáš Scholz, přední světový parazitolog z Českých Budějovic, bude provádět výzkum a zároveň vyučovat na St. Norbert College, kde bude zároveň mapovat rozmanitost parazitů na sladkovodních rybách v USA.

Proděkan Husitské teologické fakulty Doc. Jiří Vogel byl vybrán k účasti na prestižním letním institutu na University of California v Santa Barbaře, kde společně s dalšími osmnácti kolegy z celého světa budou zkoumat a diskutovat téma náboženského pluralismu.

Seznam všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise www.fulbright.cz/stipendia. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise před 25 lety získali Fulbrightovo stipendium, přesáhl 900. Díky štědré podpoře Ministerstva školství i americké strany patří česko-americký program dokonce mezi ty větší v Evropě, lídrem je hlavně v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA.