2014/07/30

Patrícia Martinková: Jak se rodí mezioborová spolupráce

České univerzity mají mnoho výtečných profesorů, k jejich přednáškám se ale často dostane jen zlomek studentů - ti, kteří studují na dané fakultě. Největší inspirací z mého působení na University of Washington je bezesporu zdejší mezioborová spolupráce.

Semínka mezioborové spolupráce tu klíčí už v prvních ročnících. Oproti evropskému systému, kdy jsme coby teenageři přijímáni na jedinou fakultu, kterou pak také studujeme, se tady přijímá na celou univerzitu a běžný bakalář navštěvuje kurzy různých oborů. Také jste první rok studovali na dvou školách? První roky tu dávají možnost udělat si o jednotlivých programech dobrou představu a rozhodnout se víc fundovaně. A co je možná důležitější, setkat se s lidmi různých oborů a z různých částí země. Možná to jednou budou vaši grantoví spoluřešitelé.

Během magisterského a doktorského studia jsou obory také dost provázané. Předměty vyučované v daném semestru na univerzitě jsou nabízené na společném portálu a snadno se tak hledají. Pro své zaměření mají studenti předepsané povinné předměty, ty nepovinné pak vybírají za pomoci školitele z pestré palety předmětů vyučovaných na celé univerzitě. Z mých zkušeností se školitelé dobře orientují i v blízkých mimofakultních přednáškách a umí studentům (nebo Fulbrightistům) dobře poradit, jak dané téma přednáší na té a jak na té fakultě.

Samozřejmě, vše usnadňuje také skutečnost, že přeběhnout z jedné fakulty na druhou je záležitostí pěti minut a nikoliv hodiny.

Svou roli jistě hraje existence mezioborových center, které fakulty formálně propojují. Je hezké mít možnost vidět fungování jednoho z center, Center for Statistics and the Social Science (CSSS), zblízka. Centrum nabízí kurzy základních i poměrně pokročilých statistických metod. Na mnoha kurzech se setkávají studenti statistiky se studenty sociologie a dalších oborů využívajících statistické metody v praxi. A jsou nuceni pracovat společně na projektech. Dost podstatným prvkem je seminář. Přichází na něj studenti i vědci a profesoři z různých oborů. Část posluchačů je stálá, část se obměňuje v závislosti na tématu. Úvodní představovací kolečko (aby měl přednášející představu, k jakému obecenstvu přednáší) mi pokaždé vyrazí dech. Statistici, sociologové, ekonomové, politologové, inženýři, pedagogové... 

Příspěvek je převzat z blogu Patrície Martinkové, stipendistky Fulbright-Masarykova programu v roce 2013-14.

Žádné komentáře:

Okomentovat