2012/10/22

Pavel Zahrádka: Letní institut o americké kultuře a společnosti

Pobyt na letním institutu o americké kultuře a společnosti na New York University v roce 2012 byl pro mne velmi inspirativní a přínosný. Pozitiva pobytu prostupovala několika oblastmi. Vyzdvihl bych ty následující.

Profesionální organizace a organizátoři – od začátku po konec pobytu bylo o nás skvěle postaráno; mezinárodní tým účastníků se mohl proto plně věnovat studiu americké kultury, vlastní badatelské práci či sběru podkladů pro výuku o americké společnosti a kultuře po svém návratu na domovskou univerzitu. Plně profesionalizovaný tým organizátorů zajišťoval hladký průběh výuky, doprovodného programu, cestování a nutných administrativních úkonů (registrace na univerzitě, zřízení bankovního účtu apod.)

Mezinárodní tým účastníků, vybraných reprezentantů zahraničních univerzit z celého světa – Učili jsme se nejen během přednášek a diskusí pozvaných hostů, ale také především sami od sebe, např. jsme srovnávali a diskutovali naše náhledy na americkou kulturu a kontroverzní témata spojovaná s americkou společností (kulturní imperialismus, demokracie, národní bezpečnost, vlastnění zbraní, plně privatizovaný mediální trh, prezidentské volby a kampaň, liberalismus, péče o veřejné statky a veřejný prostor, kapitalismus, individualismus).

Skupinové foto účastníků Summer Institute on U.S. Cultura and Society

Velmi kvalitní přednášející a dobře připravený studijní i volnočasový program – Pozvaní přednášející a lektoři patřili (převážně) k velmi kvalitním odborníkům v rámci daného tématu (spotřební kultura, média, společenská stratifikace, chudoba, politika zaměstnanosti, kulturní a etnická heterogenita, historie USA atd.), byli otevření diskusi a jejich vystupování (ve srovnání a evropskou univerzitní kulturou) bylo neformální a přátelské. Především bych vyzdvihl vyváženou strukturu programu – přednášky byly střídány panelovými diskusemi, popř. dokresleny návštěvou dané komunity (k jednomu z nejsilnějších zážitků patřila účast na tradiční venkovské taneční slavnosti v Deeringu), oblasti (cesta do Nového Mexika, Nové Anglie a Washingtonu) či kulturních zařízení (muzea, divadla na Broadwayi, opera v Santa Fe apod.) či praktickou ukázkou (výuka hry baseball v Centrálním parku a následná návštěva utkání New York Yankees).

Ubytování a univerzitní služby – Bohatý a v dobrém slova smyslu náročný program vyžadoval i (aktivní i pasivní) odpočinek, který nám poskytovalo nejen kvalitní ubytování na univerzitní koleji, ale také kvalitně vybavené univerzitní fitness či plavecký bazén. Vyzdvihl bych rovněž rozsáhlý knižní fond univerzitní knihovny Bobst Library (jedné z největších knihoven v New Yorku), ke kterému jsme měli přístup a univerzitní kavárny a jídelny, které nabídkou i prostory dosahovaly kvality špičkových restaurací.

Cestování a poznávání americké kultury a společnosti – O americké kultuře jsme se učili nejen uvnitř učeben, ale také za zdmi přednáškových sálů při bezprostředním kontaktu s Američany, ať už na ulicích města New York, Boston, Santa Fe, Washington nebo Deering. Pobyt v rámci letního institutu amerických studií na New York University měl pro mne nejen značný akademický přínos, ale patřil také k silnému osobnímu zážitku neoddělitelně spjatého s navázáním nových přátelství a mezinárodní spolupráce.

Získané znalosti a kontakty rád využiju v rámci svého pedagogického i výzkumného působení na Univerzitě Palackého v Olomouci.