Přeskočit na hlavní obsah

Konference Mediální gramotnost 

(napsala Pavla Hubálková)V Praze se 18.-20. října konala konference o mediální gramotnosti, kterou pořádala Česká Fulbrightova komise. Přijelo na ni 50 ETAs (English Teaching Assistants) z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska; 27 mentorů (čeští a slovenští učitelé angličtiny) a 11 členů Fulbright komisí. Cílem konference bylo americkým ETAs představit místní mediální prostředí, jaké jsou hlavní  rozdíly a také jim nabídnou mnoho praktických informací a zdrojů, které mohou využít při výuce na evropských školách. 


Program začal v pátek v CAMP (Centrum pro Architekturu a Městského Plánování), kde se konala panelová diskuze na téma “Literární Gramotnost v Centrální a Východní Evropě”. Své zkušenosti a pohledy sdílel Ondřej Soukup (Hospodářské noviny), Lenka Kabrhelová (Český rozhlas), Michal Kaderka (Svět médií), Jonáš Syrovátka (Prague Security Studies Institute) a Markéte Supa (Katedra Mediálních Studií UK). 


V sobotu program pokračoval v NTK přednáškami a diskuzemi na téma mediální prostředí v České Republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku. S účastníky diskutovali novináři, učitelé a také zástupci projektů Transitions Online, Nenech to být/Face Up, One World in Schools, Zvol si info/Choose Your Info a Critical Thinking: Crash-course in Bullshit Detection. Ve hře Game of possibilites, si ETAs osobně vyzkoušeli, zda a jak rychle uvěří desinformacím. Mentoři si pro ně připravili netradiční předměty a ETAs měli určit, zda uvedený popis použití (často smyšlený) odpovídá realitě. 


Neděle patřila workshopům, kdy si ETAs a jejich mentoři měli možnost vyzkoušett získané znalosti v praxi. Setkali se tak detailně s projekty Fakescape, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Svetmedii.info, Media Literacy in English Language Classes a In the Era of Information Chaos. 


Konferenci doplňoval bohatý kulturní a společenský program, kdy účastníci navštívili aktuální expozici “Rohanský ostrov-Nový Karlín” v CAMP, užili si komentovanou prohlídku NTK, poznali Prahu díky projíždce v #Architram, na workshopu si uvařili tradiční česká jídla, a také se učili tancovat swing. 


Pro více informací se podívejte do naší fotogalerie: Den 1, Den 2


Media Literacy ConferenceOn October 18-20, the Czech Fulbright Commission organized a Media Literacy Conference. In total, more than 80 participants arrived in Prague. The invitees were made up of 50 ETAs (English Teaching Assistants) from the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 27 mentors (Czech and Slovak English teachers), and 11 members of Fulbright Committees. The aim of this conference was to introduce regional media perspectives, spot the main differences, and offer many practical tips and resources that can be used in classes at European schools. 


On Friday, the program started at CAMP (Center for Architecture and Metropolitan Planning) with a panel discussion on the topic “Media Literacy in Central and Eastern Europe”. Speakers from diverse backgrounds discussed their experiences and opinions. Participants heard from Ondrej Soukup (Hospodářské noviny), Lenka Kabrhelova (Czech Radio), Michal Kaderka (The World of Media), Jonas Syrovatka (Prague Security Studies Institute), and Marketa Supa (Faculty of Social Sciences, Department of Media Studies, Charles University).


On Saturday, the program continued at NTK with lectures and panel discussions about media perspectives in the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary. Participants discussed with journalists, teachers, and representatives of the following projects: Transitions Online, Nenech to být/Face Up, One World in Schools, Zvol si info/Choose Your Info and Critical Thinking: Crash-course in Bullshit Detection. In a “Game of Possibilities”, ETAs tested if and how easily they believed disinformation. Mentors prepared descriptions of rare things (very often fake) and ETAs had to decide if the description was true or not. 


Sunday was devoted to workshops. ETAs and their mentors used their new knowledge in practical applications. They experienced projects such as Fakescape, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Svetmedii.info, Media Literacy in English Language Classes, and In the Era of Information Chaos


Last but not least, the conference was also accompanied by various cultural and social programs. The participants visited the actual exhibition “Rohansky Island - New Karlin” at CAMP;  enjoyed the guided tour at  NTK; experienced Prague through a guided tour on #Architram; they cooked traditional Czech food; and they learned how to dance swing. 

For more details check our photo gallery: Day 1, Day 2.