Přeskočit na hlavní obsah

Eva Michálková: Jak zařídit Optional Practical Training v rámci víz F-1

Eva Michálková, absolventka University of Pennsylvania, kde díky podpoře Bakala Foundation studovala magisterský program Organizational Dynamics & Leadership, sepsala své zkušenosti se zařizováním postgraduální praxe v rámci studentských víz F-1 tzv. Optional Practical Training (OPT). Díky OPT mohou zahraniční studenti a absolventi amerických vysokých škol v USA získat pracovní zkušenost prostřednictvím stáže ve studovaném oboru. Celková délka OPT je až 12 měsíců ve většině oborů, ale dokonce až 36 měsíců v rámci oborů STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Eva sama OPT využila pro stáž v oddělení Operations Department v rodinné nadaci bývalého amerického prezidenta Billa Clintona Clinton Foundation



Pokud jste vysokoškolským studentem studujícím v současné době v USA, mohla by vás zajímat možnost získání pracovní zkušenosti ať už v průběhu studia, či po jeho ukončení. OPT (Optional Practical Training) je jedna z cest, jak získat pracovní povolení a smět v USA a být tak legálně zaměstnán. Jedná se o program v rámci víza F-1, který umožňuje vysokoškolským studentům uplatnit a využít své znalosti získané během studia v rámci ne/placené stáže či klasického pracovního úvazku (part-time, full-time) ve svém oboru!

Tento proces není časově náročný, avšak vyžaduje pečlivou přípravu (od aktualizovaného formuláře I-90, kopie pasu, 2 pasových fotografií po výpisu známek – Transcript of Records). V rámci své přípravy jsem využila možnost konzultace ve Fulbrightově komisi v Praze a kanceláře pro mezinárodní studenty na své univerzitě. Jelikož mi proces sbírání informací a zjišťováni, co OPT obnáší, zabral dost času a přišel mi trochu zmatený, rozhodla jsem se, že vám celý proces zjednoduším a podělím se o své poznatky a rady, čeho se vyvarovat a na co si dát pozor.

Rozdělení OPT podle typu žádosti


1)  Pre-Completion OPT

 • Určeno pro studenty, kteří mají zájem o part-time nebo full-time úvazek v průběhu prázdnin a doby, kdy se nevyučuje. Tato podmínka platí za předpokladu, že student bude v následujícím semestru pokračovat ve studiu.
 • Part-time či full-time úvazek po ukončení studia a všech studijních povinností (netýká se finálních prací a disertace).

2)  Post-Completion OPT

 • Full-time úvazek po ukončení studia a všech studijních povinností.


OPT Checklist


Jak už jsem nastínila výše, vyplnění žádosti OPT není časově náročné, ale třeba vyplňovat žádost velice pečlivě a věnovat dostatečnou pozornost vyplňování. Ujistíme se, že v obálce, kterou zasíláme na imigrační oddělení (USCIS), jsou všechny potřebné dokumenty a seřazené v následujícím pořadí:

a) OPT registrační poplatek – Registrační poplatek za nekřesťanských $380. Ať chcete nebo ne, tento poplatek je třeba uhradit a ujistit se, že po celou dobu vyřizování žádosti máte dostatek finančních prostředků na svém účtu. Pokud tomu tak nebude, vaše žádost bude automaticky zamítnuta. Do obálky přiložíte šek (většina amerických bank vám v rámci otevření účtu dá šekovou knížku) adresovaný U.S. Department of Homeland Security na $380 a podepíšete.

b) Dvě pasové fotografie – V Americe jsou rozměry pasových fotografií trochu jiné než v ČR. Zatímco jsou v ČR formáty pasových fotografií do obdélníkového tvaru, v Americe spíše připomínají čtverec. Pokud fotografie nemáte, stačí si zajít do CVS, Rite Aid nebo jiného obchodu, kde vás obsluha prodejny na počkání vyfotí. Cheese! Každou fotografii z druhé strany lehce podepište tužkou, ale moc netlačte :-) A nakonec vložte do průhledného pytlíčku (zip bag).

c) G-1145 formulář – Tento formulář není povinný, nicméně pokud chcete vědět, v jakém stadiu se vaše žádost nachází, doporučuji ho vyplnit. Najdete ho zde: http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf.

d) I-765 formulář – A na řadu přichází ten hlavní formulář, kterému je potřeba věnovat nejvíce pozornosti. Jakékoli chybné vyplnění nebo chybějící nevyplněná část znamená nejen automatické zamítnutí žádosti, ale také propadnutí registračního poplatku $380 a to už trochu bolí :-) Návod, jak vyplnit formulář, najdete zde: http://internationalcenter.umich.edu/immig/fvisa/OPTreview/media/I-765instructions.pdf.

Samotný formulář pak zde: http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-765.pdf.


Zde je pár mých tipů, na co si dát v průběhu vyplňování žádosti a následném čekání na schválení pozor:
 • Zarámované údaje na horní straně stránky nevyplňujeme.
 • Hned pod tabulkou najdeme kolonku „I am applying for“. Tato část je tak nešikovně umístěná, že jsem si jí napoprvé nevšimla. Zájemci o vydání pracovního povolení zaškrtnou „Permission to accept employment“. Už mnohokrát se stalo, že studenti zapomněli tuto část vyplnit a žádost jim byla zamítnuta.
 • Formulář vyplňujte elektronicky. Je to nejen pohodlnější, ale pokud nejste rozeným krasopiscem, automat vaše písmo nepřečte a veškerá vaše snaha příjde vniveč.
 • Po zaslání obálky na imigrační oddělení a a obdržení tracking number si do kalendáře zapište datum odeslání. USCIS má až 90 dní na zpracování vaší žádosti (většinou to stihnou dříve, v mém případě jim to trvalo zhruba 45 dní)
 • Tuto dobu čekání na vaší vysněnou kartičku doporučuji využít k vytunění vašeho životopisu, oslovení potenciálních zaměstnavatelů a v nejlepším případě, k přípravě na samotný pracovní pohovor. Pokud zatím nemáte pracovní přislib od vašeho zaměstnavatele a stále hledáte, VELICE doporučuji neopouštět území USA, obzvlášť, pokud už máte ukončené studium a v USA pobýváte v rámci grace period (http://www.virginia.edu/iso/issp/f1/graceperiod.html). Po vycestování z USA vám grace period automaticky zaniká a je velice malá pravděpodobnost, že vás imigrační úředník na letišti bez příslibu práce pustí zpět. V případě, že potvrzení o zaměstnání už máte, rozhodně ho mějte u sebe, budete se jím totiž na cestě zpátky prokazovat. Než území USA opustíte, ujistěte se, že na adrese, kterou jste uvedli ve formuláři, bude někdo trvale k zastižení a pravidelně vybírat schránku, aby vám pak mohl kartu zaslat na adresu, na které budete pobývat mimo USA.
 • V případě, že opustíte území USA a vaše F-1 vízum je již prošlé, bude potřeba znovu vyplnit DS-160 formulář (najdete na oficiálních stránkách ambasády), domluvit si schůzku a zaplatit vízový poplatek. Nezapomeňte si s sebou vzít pas, I-20 formuláře, příslib zaměstnavatele, barevnou kartičku a peníze na zaplacení žádosti. Vízum vám kurýr doručí domů cca do 3 dnů.
 • Platnost pracovního povolení je pouze na 1 rok, avšak  žádost se dá před vypršením prodloužit. Po obdržení kartičky věnujte velkou pozornost datu vydání/vypršení vašeho OPT statusu. Zmiňuji to proto, že od doby vydání karty vám běží lhůta 90 kalendářních dní, v rámci  které musíte nastoupit do zaměstnání. Jakýkoli den, který nepracujete (ať už hledáte práci, jste nemocní, opalujete se na pláži nebo pobývate mimo USA) se vám počítá jako den nezaměstnanosti.  Po dosažení limitu 90 dní vám pracovní povolení automaticky zaniká a vy letíte zpět domů . Není to tak jednoduché, že? Hodinky tikají...:-)
 • S nástupem do zaměstnání nahlásíte změnu vašeho statusu na imigrační a zajistíte si potvrzení o zaměstnanosti, které později zašlete na USCIS.
A teď se dostáváme k samostatným kolonkám formuláře: 

1. + 2.                    Jméno a příjmení

3.                            Adresa v USA, na které jste k zastižení. Na tuto adresu vám pak bude doručeno nejen oznámení o přijetí vaší žádosti (nezapomeňte si vyplnit formulář G-1145, o kterém jsem se zmínila dříve), ale po schválení i samotné pracovní povolení ve formě malé barevné kartičky. Pokud nemáte trvalou adresu, na které pobýváte (či budete v procesu schvalování žádosti pobývat mimo USA), poproste svého kamaráda/známého, zda by vám svojí adresu poskytnul.

4.                            Národnost

5.                            Místo narození

6.                            Datum narození – nezapomeňte, že v USA se měsíc píše první, pak až den a rok

7.                            Pohlaví

8.                            Status

9.                            Social Security Number – pokud nemáte, pole nevyplňujte

10.                          A-number či číslo I-94 formuláře – Číslo vašeho formuláře, které najdete na bílé kartičce v pasu, kterou vám přidělí na letišti. Pokud se vám nechce hledat stejně jako mě nebo žádnou kartičku nemáte, stačí kliknout na tento odkaz (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html) vyplnit potřebné údaje a systém vám ho prozradí. Toto číslo pak vepište zpět do tohoto formuláře..

11.                          Pokud jste si o OPT v minulosti žádali, zaškrtněte ano. V opačném případě zaškrtněte NE.

12.                          Datum vašeho posledního příjezdu do US

13.                          Místo vašeho posledního příjezdu do US (může být zkratka letiště nebo město)

14.                          Váš status v době příjezdu (turista – B2, student – F-1, J-1, atd.)

15.                          Váš současný status (turista, student,...)

16.                          Doplnění zkratky kategorie žadatelů, pod kterou spadáte. Pro pre-completion OPT vepište (c) (3) (A), pro post-completion OPT vepište (c) (3) (B).

17.                          Pokud jste nevyplnili jinou zkratku než je uvedeno předchozím bodě, tuto otázku přeskočte.

18.                          Stejný případ jako v předchozím bodě.

  A pak už se stačí jen podepsat, datum vyplnění žádosti a uvést své telefonní číslo (nejlépe americké). A máme hotovo! Ještě jednou si pro jistotu zkontrolujte, zda jste všechny kolonky vyplnili správně a na nic jste nezapomněli (já jsem si žádost zkontrolovala asi 10x) :-)

e) fotokopie všech I-20 formulářů, které máte k dispozici – kopírujeme jen 1. a 3. stránku. Stránky nesešíváme (to platí pro všechny dokumenty v žádosti, takže sešívačku necháme stranou:) I-20 formuláře řadíme podle pořadí od nejnovějšího po nejstarší.

f) kopie I-94 formuláře – pokud jste si číslo formuláře zjišťovali online (viz bod 10), vytiskněte si webovou stránku, kde se číslo nachází a tu přiložte k žádosti.

g) kopie pasu – konkrétně kopie hlavní strany, kde máte svojí fotografii a osobní údaje.

h) fotografii víza a razítka, které jste dostali při svém posledním vstupu do US (kulaté razítko).

i) Pokud jste v minulosti dostali pracovní povolení, přiložte jeho kopii k žádosti.

Všechny dokumenty vytisknout single-side (ne oboustranně) a nesešíváme ani nesponkujeme!
 • Dokumenty ukládáme v pořadí, které jsem použila při výčtu všech dokumentů – šek, pasové fotografie, G-1145 formulář, atd.
 • Ještě jednou si zkontrolujeme, zda máme všechno správně vyplněné.
 • Ujistěte se, že všechny I-20 formuláře a I-756 formulář máte podepsané.
 • Udělejte si kopii všech dokumentů, které zasíláte na imigrační a uchovejte v bezpečí :-)
 • Jako mail service doporučuji použít Federal Express (FedEx), UPS nebo Certified Mail (USPS), kde vám dají tracking number a vy si tak můžete zkontrolovat, zda vaše přihláška byla v pořádku doručena.
Adresa pro tyto státy (Pennsylvania, New Jersey, Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, U.S. Virgin Islands, West Virginia) je:

USCIS
P.O. Box 660867
Dallas, TX 75266

GOOD LUCK! :)
V případě jakýchkoli nejasností se na mě neváhejte obrátit, moc ráda pomůžu :) Zastihnete mě na eve.michalkova@gmail.com